తెలుగును మాతృమూర్తిసమానులుగా ప్రేమించే హరికృష్ణ ‘తెలుగుభాషా దినోత్సవం’ రోజే ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టివెళ్లిపోవడం తెలుగుగడ్డకు తీరని లోటు

nandamuri harikrishna తెలుగును మాతృమూర్తిసమానులుగా ప్రేమించే హరికృష్ణ ‘తెలుగుభాషా దినోత్సవం’ రోజే ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టివెళ్లిపోవడం తెలుగుగడ్డకు తీరని లోటు nandamruri harikshrna

తెలుగును మాతృమూర్తిసమానులుగా ప్రేమించే నందమూరి హరికృష్ణ ‘తెలుగుభాషా దినోత్సవం’ రోజే ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టివెళ్లిపోవడం తెలుగుగడ్డకు తీరని లోటు.

తెలుగును మాతృమూర్తిసమానులుగా ప్రేమించే నందమూరి హరికృష్ణ గారు ‘తెలుగుభాషా దినోత్సవం’ రోజే ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టివెళ్లిపోవడం తెలుగు గడ్డకు తీరని లోటు.

స్వర్గీయ ఎన్ఠీఆర్ తెలుగు దేశం పార్టీని స్థాపించినప్పుడు ఆయనకు కుడిభుజమై ఎన్నికలప్రచార రధసారిగా వ్యవహరించిన తీరు ఎప్పటికీ ప్రశంశనీయమే.

అబద్దాలతో స్వార్ధపూరిత రాజకీయాలు చేయడానికి మనసొప్పని వక్తి హరికృష్ణ. రాజకీయాల్లో విలువలు పాటించే వ్యగ్తిగా ఆయనకు గుర్తింపు ఉంది.

ఆయన తెలుగు భాషాప్రేమికులు. మన తెలుగు గౌరవాన్ని రాజ్యసభలో పలుసార్లు కాపాడిన వ్యక్తి హరికృష్ణ. పరాయిదేశస్థులు మనమీదరుద్దిన ఆంగ్లభాషలో మాట్లాడడానికి నిరాకరించి తెలుగులో ప్రసంగించి తెలుగు గౌరవాన్ని పెంచిన వ్యక్తి హరికృష్ణ.

Whether it is breaking news or a view, your contribution can make a huge difference. Are there topics you want to get people talking about? ... Email us at team@manateluguguru.com