జనసేన శ్రేయోభిలాషులు చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు వైసీపీనో, టీడీపీనో చేస్తే…మీడియా నెత్తికెత్తుకునేదేమో..!!

Whether it is breaking news or a view, your contribution can make a huge difference. Are there topics you want to get people talking about? ... Email us at team@manateluguguru.com