కళ్ళు తెరిపించిన పవన్ కళ్యాణ్ సంస్కారం

మంచు మనోజ్-ప్రణతిల వివాహానికి జనసేన అధినేత పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హాజరయ్యి వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. పవన్ వివాహ వేడుక ప్రాంగణంలో అడుగుపెట్టగానే మోహన్ బాబు దగ్గరుండి ఆహ్వానం పలికి నూతన వధూవరుల వద్దకు తీసుకెళ్లారు.

మనోజ్-ప్రణతిలకు పవన్ వివాహ శుభాకాంక్షలను తెలిపి అనంతరం మోహన్ బాబు కుటుంబ సభ్యులతో ఫోటో దిగారు.

ఇదంతా ఒకెత్తు అయితే…పవన్ కళ్యాణ్ నడవడిక వివాహ వేడుకకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరినీ ఆలోచింపజేసేలా చేసింది. వధూవరులను ఆశీర్వదించడానికి పెళ్లి పీటల దగ్గరకు వెళ్ళే ముందు తన పాదరక్షలను విడిచి మరీ ఆశీర్వదించడానికి వెళ్ళారు. ఈ విషయాన్ని గమనించిన మిగిలిన ఆహ్వానితులతో పాటు…ఆ వేడుకను టీవీల్లో చూసిన ప్రజలు కూడా ఒక్కసారిగా మన సాంప్రదాయాన్నిగుర్తుతెచ్చుకొన్నారు.

పాశ్చ్చాత్య దేశాల సంస్కృతి మన వివాహాల్లోకి కూడా చొరబటి వేషదారణలతో పాటు అన్నీ మార్చేసిన తరుణంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఈ విధంగా సంస్కృతిని, సాంప్రదాయాన్ని గుర్తుకు తెచ్చి కళ్ళు తెరిపించాడనే చెప్పుకోవాలి.

ఎందుకంటే సెలబ్రిటీ విహాహాల్లో ఇలా పాదరక్షలు విడిచి ఆశీర్వదించడం అనేది చాలా అరుదుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది.

Whether it is breaking news or a view, your contribution can make a huge difference. Are there topics you want to get people talking about? ... Email us at team@manateluguguru.com