50 రూపాయలు పెట్టినా ఇంత రుచికరమయిన భోజనం దొరకటం లేదు , కానీ …

50 రూపాయలు పెట్టినా ఇంత రుచికరమయిన భోజనం దొరకటం లేదు , కానీ … 34868698 214227949281167 2353455625087746048 n

50 రూపాయలు పెట్టినా ఇంత రుచికరమయిన భోజనం దొరకటం లేదు , కానీ చంద్రన్న, అన్న క్యాంటీన్ ద్వారా 5 రూపాయలకే ఇంత మంచి భోజనం పెట్టి మా కడుపు నింపుతున్నాడు అని సామాన్య ప్రజలు తమ సంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు ……… #AnnaCanteen

Whether it is breaking news or a view, your contribution can make a huge difference. Are there topics you want to get people talking about? ... Email us at team@manateluguguru.com