మూడో రోజు పర్యటనలో భాగంగా దక్షిణ కొరియాలో అతిపెద్ద లాజిస్టిక…

మూడో రోజు పర్యటనలో భాగంగా దక్షిణ కొరియాలో అతిపెద్ద లాజిస్టిక్ సంస్థ డార్ల్స్ డైరెక్టర్ బెన్నీ కాంగ్‌తో ముఖ్యమంత్రి సమావేశమయ్యారు. ఏపీలో ఏర్పాటు చేస్తున్న లాజిస్టిక్ యూనివర్సిటీ గురించి వివరించి అందులో భాగస్వాములు కావాలని వారిని కోరారు. యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయడం అపూర్వమని, అందులో భాగస్వామ్యం అయ్యేందుకు తాము ఆసక్తిగా ఉన్నామని బెన్నీ కాంగ్ తెలిపారు.

మూడో రోజు పర్యటనలో భాగంగా దక్షిణ కొరియాలో అతిపెద్ద లాజిస్టిక... మూడో రోజు పర్యటనలో భాగంగా దక్షిణ కొరియాలో అతిపెద్ద లాజిస్టిక… 24312959 1850584461637078 5597899964088247126 n

Whether it is breaking news or a view, your contribution can make a huge difference. Are there topics you want to get people talking about? ... Email us at team@manateluguguru.com