ఫైర్ సర్వీస్ టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది టిట్లి తుఫాను ప్రభావానిక…

ఫైర్ సర్వీస్ టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది టిట్లి తుఫాను ప్రభావానిక… 43599434 741600892838227 4329633218291564544 o
ఫైర్ సర్వీస్ టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది టిట్లి తుఫాను ప్రభావానిక… 43629424 741600952838221 8955571772158115840 o
ఫైర్ సర్వీస్ టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది టిట్లి తుఫాను ప్రభావానిక… 43727019 741601022838214 4311208620340543488 o
ఫైర్ సర్వీస్ టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది టిట్లి తుఫాను ప్రభావానిక… 43685166 741601346171515 4061341987293364224 o
ఫైర్ సర్వీస్ టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది టిట్లి తుఫాను ప్రభావానికి విరిగిపడిన చెట్లను పలాసలో తొలగించారు, మరిన్ని రెస్క్యూ బృందాలు గుంటూరు మరియు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల నుండి చేరుకోనున్నాయి.

Whether it is breaking news or a view, your contribution can make a huge difference. Are there topics you want to get people talking about? ... Email us at team@manateluguguru.com