ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా పాడేరు మండలం అడారిమెట్టలో…

ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా పాడేరు మండలం అడారిమెట్టలో ప్రభుత్వం గ్రామదర్శిని కార్యక్రమం నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గిరిజనులకు నగదు ప్రోత్సాహకాలు పంపిణీ చేసి, ఆదివాసీలతో ముఖాముఖి కార్యక్రమం నిర్వహించి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా పాడేరు మండలం అడారిమెట్టలో… 38770594 2158538424175012 6277144864027049984 o
ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా పాడేరు మండలం అడారిమెట్టలో… 38902138 2158538260841695 7721398196504625152 o
ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా పాడేరు మండలం అడారిమెట్టలో… 38810880 2158536564175198 7733115438518763520 o
ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా పాడేరు మండలం అడారిమెట్టలో… 38846418 2158537244175130 1003559807820496896 o
ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా పాడేరు మండలం అడారిమెట్టలో… 38821368 2158536604175194 5906765868175458304 o
ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా పాడేరు మండలం అడారిమెట్టలో… 38774875 2158536007508587 2270488449045757952 o
ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా పాడేరు మండలం అడారిమెట్టలో… 38834137 2158538457508342 5376799270722600960 o
ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా పాడేరు మండలం అడారిమెట్టలో… 38818115 2158538227508365 8359189458297290752 o
ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా పాడేరు మండలం అడారిమెట్టలో… 38834176 2158538234175031 2371114773967273984 o

Whether it is breaking news or a view, your contribution can make a huge difference. Are there topics you want to get people talking about? ... Email us at team@manateluguguru.com