ప్రజలనుండి కొత్త ఆలోచనలను ఆహ్వానిస్తున్న నరేంద్ర మోడీ ?

ప్లానింగ్ కమిషన్ యొక్క రూపు రేకలు మార్చడానికి ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ పూనుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ప్లానింగ్ కమిషన్ నిర్వహిస్తున్న విధి విధానాలు ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో మరియు దేశాభివృద్ధి కి అంతగా తోడ్పడటం లేదనేది ఆయన అభిప్రాయంగా కనిపిస్తుంది.

దీనిలో భాగంగా, ప్లానింగ్ కమిషన్ స్థానం లో ఒక కొత్త సమర్ధనీయవంతమైన సంస్థ ని ఏర్పాటు చేసే దిశగా ఆయన అడుగులు వేస్తున్నారు. ఈ సంస్థ ఎలా ఉండాలి, ఎలాంటి ఆలోచనలు పొందుపరచాలి అనే దాని మీద ఆయన ప్రణాలికను రచస్తున్నట్టు అర్ధమవుతుంది.

ఇందుకోసం, ఆయన ప్రజల నుండి మంచి సలహాలని ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఆలోచనలు మంచిగా అనిపిస్తే వాటిని కొత్త సంస్థలో పొందుపరుస్తారు.

సలహాలను మరియ ఆలోచనలను ఈ కింద ఉన్నవెబ్ సైట్ లో ని ఓపెన్ ఫోరం లో తెలపవచ్చు.

mygov.nic.in

 

Whether it is breaking news or a view, your contribution can make a huge difference. Are there topics you want to get people talking about? ... Email us at team@manateluguguru.com