ఏలూరులో జాతీయ పౌష్టికాహారం వారోత్సవాల్లో భాగంగా అనేక మంది మహ…

ఏలూరులో జాతీయ పౌష్టికాహారం వారోత్సవాల్లో భాగంగా అనేక మంది మహ… 40441087 173562390196311 8358506481187815424 n

ఏలూరులో జాతీయ పౌష్టికాహారం వారోత్సవాల్లో భాగంగా అనేక మంది మహిళలు అనేక రకాల పౌష్టికాహారాలను తయారుచేసి ప్రదర్శనలో వుంచారు. మనకు దొరికే 30 రకాల చిరుధాన్యాలు వాటి ఉపయోగాలు గురించి తెలిపారు.

Whether it is breaking news or a view, your contribution can make a huge difference. Are there topics you want to get people talking about? ... Email us at team@manateluguguru.com